Υβριδική εργασία: νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Keywords:

Μετά την πανδημία COVID-19, το επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται στη μετάβαση στην υβριδική εργασία, η οποία συνδυάζει την τηλεργασία με την επιτόπου εργασία. Το παρόν έγγραφο προβληματισμού διερευνά το φαινόμενο της υβριδικής εργασίας, τις επιπτώσεις της στις συνθήκες εργασίας καθώς και στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). 

Προσδιορίζει την υβριδική εργασία στο πλαίσιο παραδειγμάτων τηλεργασίας και εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθώς και τον βαθμό διάδοσής της στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό. Αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους η υβριδική εργασία αναδιαμορφώνει τα καθιερωμένα πρότυπα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προκλήσεις τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους.

Μεταφόρτωση in: en