Το μέλλον της εργασίας: φάρμακα βελτίωσης των εργασιακών επιδόσεων

Keywords:

Η χρήση φαρμάκων για μη ιατρικούς σκοπούς, όπως αυτά για την ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών, γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη μεταξύ ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων. Ενόψει του εντεινόμενου ανταγωνισμού σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, η χρήση των φαρμάκων αυτών αναμένεται να αυξηθεί, χωρίς όμως να είναι γνωστές οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στους εργαζομένους. Στο άρθρο περιγράφονται τα φάρμακα βελτίωσης των εργασιακών επιδόσεων, η τρέχουσα συχνότητα της χρήσης τους και η δράση τους, ενώ επίσης εξετάζονται και οι πιθανές συνέπειές τους στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Μεταφόρτωση in: da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |