Μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθεωρούν εργοτάξια φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φυσικού αερίου (ID16)

Keywords:

Οι εργασίες που δεν απαιτούν γνωστικά καθήκοντα και εμπίπτουν στην κατηγορία των εργασιών «3D» (ανιαρές, ακάθαρτες, επικίνδυνες) είναι ιδιαιτέρως κατάλληλες για αυτοματοποίηση.

Η περίπτωση της νορβηγικής εταιρείας υποδομών φυσικού αερίου καταδεικνύει τα οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση εργασιών που μπορεί μεν να είναι γνωστικής φύσης, αλλά έχουν κυρίως σωματικές επιπτώσεις στην ΕΑΥ για τους εργαζομένους.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είναι εξοπλισμένα με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των επιτόπιων επιθεωρήσεων, χωρίς τον κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων λόγω σωματικής καταπόνησης ή έκθεσης σε δυσμενείς καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Μεταφόρτωση in: en