Λογισμικό βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την ταχύτητα, την κλίμακα και τον αντίκτυπο του ελέγχου και της επαλήθευσης των πληροφοριών (ID14)

Keywords:

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δημοσιογραφίας περιλαμβάνει το δικό της σύνολο δεοντολογικών παραμέτρων.

Καταχωρισμένος φιλανθρωπικός οργανισμός στην Αγγλία διαπίστωσε ότι αυξήθηκε η ταχύτητα, η κλίμακα και η ποιότητα του έργου του χάρη σε ένα λογισμικό ελέγχου και επαλήθευσης πληροφοριών (fact-checking) που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, ο οργανισμός αυτός πρέπει ενδεχομένως να λάβει ειδικά μέτρα για να μην αυξηθεί η έκθεση των εργαζομένων σε επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει στο προσκήνιο γεγονότα που δεν εντοπίζονται με άλλα εργαλεία και περιλαμβάνουν π.χ. σκηνές βίας ή ρητορική μίσους.

Αν και μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί αρνητικές επιπτώσεις, η εταιρεία καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον κοινωνικής υποστήριξης ώστε να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους. 

Μεταφόρτωση in: en