Μέτρα για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (ID15)

Keywords:

Η τήρηση των οδηγιών της ΕΕ και των προτύπων ασφάλειας των μηχανημάτων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιτυχή χρήση των ρομποτικών αυτοματισμών και των αυτοματισμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας.

Μια σουηδο-νορβηγική εταιρεία που αναπτύσσει και ολοκληρώνει τέτοια συστήματα παρέχει διαφωτιστικές πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της μηχανικής μάθησης στους εργαζόμενους και τις εταιρείες.

Οι εγγενείς απρόβλεπτες δυνατότητες της αυτοεκμάθησης της τεχνητής νοημοσύνης ώθησαν την εταιρεία να προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση όχι μόνο στους υπαλλήλους της αλλά και στους πελάτες της και να επεξεργαστεί ισχυρότερα μέτρα ασφαλείας που προβλέπουν ενίοτε ακόμη και τον πλήρη φυσικό διαχωρισμό εργαζομένων και ρομπότ.  

Μεταφόρτωση in: en