Factsheet 91 - Výzvy a příležitosti pro integraci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání – shrnutí zprávy

Keywords:

Budoucí inženýři, architekti, zdravotničtí pracovníci a administrativní pracovníci a manažeři, ti všichni budou muset ve svém pracovním životě brát v úvahu otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato zpráva a v ní obsažené případy ukazují, že ve srovnání s jinými úrovněmi vzdělávání představuje integrace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání více výzev. Tyto případy však také ukazují, že k přijímání opatření pro začlenění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání dochází v různých oborech a různými způsoby.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |