Česko: Detoxikon – minimalizace ohrožení pracovníků služeb veřejného pořádku a bezpečnostních složek v souvislosti s mikrodávkami nelegálních narkotik

Keywords:
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2018–2019
Oceněná organizace 

Pracovníci služeb veřejného pořádku a bezpečnostních složek mohou být vystaveni psychoaktivním látkám během zacházení s narkotiky či nakládání s důkazními materiály. Vystavení i mikrodávkám takových látek může mít škodlivé účinky na zdraví a snížit kvalitu života pracovníků a jejich práceschopnost. V rámci projektu Detoxikon vzešlého ze spolupráce mezi společností VAKOS XT a Ministerstvem vnitra České republiky byla zavedena udržitelná a inovativní opatření k řešení tohoto problému. Kombinace standardních postupů dekontaminace, školení, zvyšování povědomí a zvláštní terapie a podpory vedla k prokazatelným zlepšením v oblasti BOZP a zdraví a kvality života pracovníků.

Stáhnout in: cs | en | is | ro | sk |