Storbritannien: Strategin ”Helping Great Britain work well” och åtgärder för att ta itu med belastningsbesvär

Keywords:

Det finns tecken på en gradvis minskning av förekomsten av belastningsbesvär i Storbritannien under en period på mer än 15 år. Den brittiska lagstiftning som tar upp frågan om besvärbesvär har funnits i nästan 40 år, och den politiska strategin är att informera, hjälpa och uppmana arbetsgivare att ta itu med riskerna. Den strategi som nu diskuteras är den senaste i en rad initiativ som pågått i 20 år.

Belastningsbesvär behandlas i denna strategi genom en hälsoprioriteringsplan och ingår i sektorsspecifika planer och i andra aktiviteter. På detta sätt undviks uppdelning av frågan.

Ladda ner in: en