Förebygga belastningsbesvär i en diversifierad arbetskraft: riskfaktorer för kvinnor, migranter och hbti-personer

Keywords:
I denna rapport undersöks förekomsten av belastningsbesvär och därmed sammanhängande fysiska, psykosociala, individuella och organisatoriska riskfaktorer i tre specifika grupper av arbetstagare: kvinnor, migranter och hbti-personer. Det diskuteras varför arbetstagare i dessa grupper oftare är utsatta för riskfaktorer för belastningsbesvär och i högre grad än andra arbetstagare uppger att de har hälsoproblem, inklusive belastningsbesvär.
Fältarbete, som omfattar intervjuer med experter, fokusgrupper med arbetstagare och fördjupad analys av fallstudier, stödjer och kompletterar det aktuella faktaunderlaget och ger närmare förklaringar av det.
Slutligen föreslås rekommendationer om politik för att hantera hälsorisker och förebygga belastningsbesvär i var och en av dessa tre grupper.
Ladda ner in: en