Mätning av kvaliteten på den sociala dialogen och kollektivförhandlingarna på arbetsmiljöområdet

Keywords:

I detta diskussionsunderlag behandlas arbetsmiljöfrågor och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, däribland kollektivförhandlingar och social dialog.

Som en del av EU-Oshas datavisualiseringsverktyg arbetsmiljöbarometern, det EU-omfattande informationssystemet om arbetsmiljöfrågor, granskas i underlaget relaterad litteratur och en metodologisk och begreppsmässig strategi för att mäta kvaliteten på arbetsmarknadsrelationerna på arbetsmiljöområdet presenteras.

Ladda ner in: en