Hälso- och sjukvård samt socialt arbete – uppgifter från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener)

Keywords:

I den här rapporten undersöks de största arbetsmiljöriskerna inom hälso- och sjukvården och sektorn för socialt arbete i Europa, däribland risker med koppling till covid-19. Data från de tre olika omgångarna av den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener) analyseras. Analysen kompletteras med intervjuer med arbetsmiljöexperter och aktörer inom sektorn.

Den ger en översikt över trender inom arbetsmiljöhantering, med fokus på ergonomiska och psykosociala risker, drivkrafter och hinder för arbetsmiljöhantering inom sektorn och arbetstagarnas deltagande i arbetsmiljöfrågor. I rapporten presenteras resultaten för sektorn tillsammans med en jämförelse mellan europeiska länder och andra sektorer. Baserat på analyser och resultat presenteras också potentiella lärdomar för att förbättra arbetsmiljön i sektorn.  

Ladda ner in: en