Tyskland: En systematisk strategi för att förebygga belastningsbesvär

Keywords:

Denna fallstudie belyser Tysklands helhetssyn för att hantera belastningsbesvär, vilket underlättas av en omfattande rättslig ram. Belastningsbesvär är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro från arbetet i Tyskland och att förebygga dem är prioriterat i den gemensamma tyska arbetsmiljöstrategin.

Utarbetandet och genomförandet av denna strategi engagerar flera intressenter – förbundsregeringen, förbundsstater och olycksfallsförsäkringsinstitut samt branschorganisationer, säkerhetsexperter och företagsläkare – vilket möjliggör en mångfasetterad och samarbetsinriktad metod. Lagen om förebyggande hälsovård ger en solid rättslig grund för detta samarbete och erkänner behovet av att integrera åtgärder som syftar till att förbättra hälsan, inte bara på arbetsplatser, utan också på platser där människor bor och studerar.

Ladda ner in: en