Frankrike: Programmet TMS Pros och andra initiativ för att hantera belastningsbesvär

Keywords:

Denna fallstudie visar att förekomsten av belastningsbesvär i Frankrike är mycket hög och att belastningsbesvär är en av de viktigare orsakerna till arbetssjukdom. Belastningsbesvär har behandlats i en rad initiativ, bland annat stödprogram och vägledning.

Programmet TMS Pros erbjuder företag stöd för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär och tillhandahåller ekonomiskt stöd till små och medelstora företag.

För att förbättra den epidemiologiska övervakningen av arbetsmiljörisker i Frankrike har ett system kallat CONSTANCES inrättats för att övervaka arbetsrelaterade hälsoproblem. Programmet kommer att förbättra förståelsen för kopplingen mellan arbetsrelaterade faktorer och hälsoproblem och ge en solid faktabas för politiska beslut.

Ladda ner in: en