Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

Keywords:

Denna gemensamma tekniska rapport från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och EU-Osha ger en översikt över hur diagnostiska antigentester i form av snabbtester för SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, används i arbetsmiljöer. Den innehåller även en undersökning av EU-Oshas kontaktpunkter om användningen av antigentester i form av snabbtester på arbetsplatser.

Rapporten utgår från de faktorer som spelar in vid införandet av antigentester i form av snabbtester på arbetsplatsen. Slutsatsen är att testning kan spela en roll för att minska spridningen av viruset i inomhusmiljöer med hög risk. Det betonas emellertid att testning bör användas för att komplettera, och inte för att ersätta, andra säkerhets- och hälsoåtgärder som hindrar spridningen av viruset. I rapporten understryks även vikten av att göra myndigheterna, arbetstagarna, arbetsgivarna och företagshälsovården delaktiga i utformningen av en testningsstrategi för arbetsplatsen. Ett bra samarbete mellan aktörer inom arbetsmiljö och folkhälsa är avgörande för att säkerställa att alla skyddas.

Ladda ner in: en