”Kroppskartor” och kartläggning av belastningsrisker – verktyg för att förebygga muskel- och skelettbesvär

Keywords:

Det här informationsbladet ger en översikt över metoder för att kartlägga belastningsrelaterade faror och rita upp kroppskartor (”body mapping”). I bladet förklaras hur de här metoderna kan bidra till att identifiera och förebygga arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär. Dessutom ingår en steg för steg-guide som visar de resurser som krävs och hur du gör för att genomföra en sådan kartläggning på din egen arbetsplats.

Att involvera arbetstagarna är avgörande för att få till stånd en effektiv riskbedömning och -hantering. Kartläggningsmetoderna är interaktiva och bygger på att arbetstagarna deltar aktivt. De uppmuntras bland annat att fundera över hur deras egen hälsa påverkas av arbetet, att identifiera potentiella risker och komma fram till praktiska lösningar. Resultaten är ett ovärderligt underlag för riskbedömning och kontroll av arbetsmiljön.

Ladda ner in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | no | pl | pt | sk | sl |