Belgien: Förebyggande av belastningsbesvär är en prioritering i nationella strategier och kampanjer om förebyggande av belastningsbesvär

Keywords:

Denna fallstudie visar att belastningsbesvär drabbar mer än hälften av arbetstagarna i Belgien och att besvären är en växande orsak till sjukfrånvaro på arbetsplatsen och långvarig funktionsnedsättning. I nationell arbetsmiljöpolitik och nationella strategier och kampanjer rörande arbetsmiljöfrågor erkänns vikten av belastningsbesvär och att de förebyggs. En viktig del av detta är samarbete med experter som ger en evidensbaserad strategi för politiken.

Det strategiska tillvägagångssätt som antagits behandlar fördelarna med förebyggande av belastningsbesvär för arbetstagare, arbetsgivare och samhället. Lagstiftningen är målinriktad: problemens egenskaper och orsaker (och konsekvenser) beskrivs och information och verktyg tillhandahålls för att ta itu med dem.

Ladda ner in: en