Enligt den österrikiska modellen ”Skola i rörelse” innebär kvalitet i skolan att barnen kan få utlopp för sitt naturliga behov av motion

Keywords:

Unga människor och tonåringar behöver röra på sig tillräckligt för att utvecklas så bra som möjligt. Forskning har visat att otillräcklig motion kan leda till beteendeproblem och belastningsbesvär.

I detta diskussionsunderlag granskas den österrikiska modellen ”Skola i rörelse”, som handlar om vikten av att ge eleverna möjlighet att röra på sig i skolan för att hjälpa dem att bibehålla och öka sitt välbefinnande. Modellen har utvecklats för att främja god muskel- och skeletthälsa bland barn och ungdomar (genom fysisk aktivitet) och bidra till att öka medvetenheten om vikten av att röra på sig. Sittvanor som etableras i barndomen och tonåren håller ofta i sig i vuxen ålder. Långvarigt stillasittande på arbetet leder ofta till belastningsbesvär, särskilt i ländryggen, nacken och axlarna. Många anpassningar kan göras på arbetsplatsen för att förebygga belastningsbesvär, men det effektivaste är att börja tidigt och främja en mer fysiskt aktiv livsstil i barndomen.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne