Österrike: AUVA:s stödprogram – AUVAsicher och AUVAfit samt andra initiativ som hanterar belastningsbesvär

Keywords:

Denna fallstudie visar att andelen arbetstagare i Österrike som lider av belastningsbesvär är högre än EU-genomsnittet. Hantering av belastningsbesvär är prioriterat i nationella arbetsmiljöstrategier. AUVA, den största lagstadgade olycksfallsförsäkringsgivaren i Österrike, har ett rättsligt uppdrag att ge små och medelstora företag gratis säkerhetsrelaterad och yrkesmedicinsk rådgivning.

Programmet AUVAsicher är särskilt inriktat på förebyggande av belastningsbesvär. Små och medelstora företag står inför särskilda utmaningar, exempelvis brist på förståelse och kunskap om arbetsmiljöfrågor inom företaget, och initiativ som AUVAsicher ger en värdefull väg att ge hjälp.

AUVA ger också hjälp till företag via programmen AUVAfit och BAUfit. Programmet AUVAfit är särskilt inriktat på psykisk och fysisk arbetsbelastning.

Ladda ner in: en