Den åldrande arbetskraften: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt – Sammanfattning

Keywords:

Den här publikationen ger en sammanfattning av den fullständiga rapporten Research review of OSH issues and the ageing workforce (forskningsöversikt om arbetsmiljöfrågor mot bakgrund av en åldrande arbetskraft) och innehåller bakgrunden till forskningsöversikten, nämligen Europas åldrande arbetskraft. Här finns de viktigaste slutsatserna om de tre huvudfrågor som undersöks i översikten: 1) Vilka förändringar sker i samband med att arbetsföra människor åldras? 2) Vilka blir följderna av dessa förändringar under arbetslivet? 3) Vilka arbetsmiljöåtgärder främjar hållbart arbete under hela arbetslivet? Kunskapsluckor identifieras och övergripande slutsatser och möjliga politiska följder sammanfattas som framhåller betydelsen av att titta på individuell arbetsförmåga och specifika åtgärder i strategier för riskförebyggande.

Ladda ner in: en