Den åldrande arbetskraften: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt – Informationsblad

Det här informationsbladet bygger på en översikt och innehåller de viktigaste slutsatserna när det gäller hållbart arbete och arbetsmiljöfrågor mot bakgrund av en åldrande arbetskraft. Här redogörs för allmänna åldersrelaterade förändringar samtidigt som de individuella skillnaderna betonas. Konsekvenserna av dessa förändringar för arbetsmiljö och hållbart arbete beaktas, tillsammans med betydelsen av att basera riskbedömningar på fysisk förmåga snarare än ålder. Framgångsrika åtgärder för riskförebyggande och för att främja hållbart arbete i ett livslångt perspektiv skildras, och betydelsen av integrerade arbetsmiljösystem diskuteras. Avslutningsvis identifieras brister i forskningen, och fokusområden i framtida forskning framhålls.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |