Psykosociala riskfaktorer och muskel- och skelettbesvär: vad kan vi lära oss om effekterna av digital teknik, förebyggande åtgärder och återgång till arbetet?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

I flera olika diskussionsunderlag och artiklar granskas hur psykosociala riskfaktorer (t.ex. ökad arbetsbelastning) kan inverka på utvecklingen av muskel- och skelettbesvär.

Detta inbegriper en publikation som granskar hur digitaliseringen påverkar arbetstagares exponering för fysiska riskfaktorer (t.ex. repetitiva arbetsuppgifter) som kan kopplas till arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär.

I publikationerna diskuteras även hur psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär kan förebyggas på samma gång och de innehåller god praxis för en hållbar återgång till arbetet.

Mer information finns att tillgå via följande länkar:

Att återgå till arbetet efter sjukledighet med anknytning till belastningsbesvär i samband med psykosociala risker på arbetsplatsen

Psykosociala riskfaktorer på arbetsplatsen vid förekomst och förebyggande av muskel- och skelettbesvär (i samband med nya arbetsformer och digitalisering)

Psykosociala riskfaktorer för muskel- och skelettbesvär – metoder för förebyggande