Läs den nya rapporten om psykisk hälsa på arbetsplatsen efter covid-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Att ta itu med arbetsrelaterad psykisk hälsa har blivit mer angeläget efter pandemin. EU-Oshas senaste rapport innehåller en djupgående analys av europeiska undersökningar med fokus på psykisk hälsa på arbetsplatsen, som omfattar perioderna före, under och efter pandemin. Den innehåller data från undersökningen Pulsen på arbetsmiljön 2022, som omfattade över 27 000 arbetstagare i alla EU:s medlemsstater, Island och Norge. 

Den nya rapporten ger värdefulla insikter för att stärka välgrundade beslut i syfte att förebygga och hantera arbetsrelaterade utmaningar med avseende på psykisk hälsa. 

Läs rapporten Arbetsrelaterad psykisk hälsa efter covid-19 – EU-omfattande siffror och vad de förtäljer

Läs mer i vårt tematiska avsnitt om psykosociala risker och psykisk hälsa på arbetsplatsen.