Kampanj 2016–2017 En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

Image
2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Säkra och hälsosamma arbetsvillkor genom hela arbetslivet är bra för arbetstagare, företag och samhället i stort. Detta är huvudbudskapet i kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017.

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017 har fyra huvudmål:

 1. Att främja ett hållbart arbete och ett hälsosamt åldrande från början av arbetslivet.
 2. Förebygga hälsoproblem genom hela arbetslivet.
 3. Ge möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft.
 4. Underlätta utbyte av information och god praxis.

Bakgrund

Varför är den här kampanjen så viktig?

Arbetskraften i Europa blir äldre. Pensionsåldrarna ökar och arbetslivet blir troligen längre.

Arbete är bra för fysisk och psykisk hälsa och god hantering av arbetsmiljön ökar produktiviteten och effektiviteten. Demografiska förändringar kan ge upphov till problem, men att garantera ett hållbart arbetsliv gör det möjligt att möta dessa utmaningar.

Kampanjevenemang

 • Kampanjen inleds i april 2016
 • Europeiska arbetsmiljöveckan i oktober 2016 och 2017
 • Presentation av priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv, april 2017
 • Toppmöte för Ett hälsosamt arbetsliv 2017

Det anordnas också många mindre evenemang under hela kampanjen. Ta kontakt för att få reda på mer om workshoppar, seminarier och möjligheter till att nätverka.

Vem får delta? Hur kan du vara med?

Kampanjen är öppen för enskilda och organisationer av alla storlekar och i alla sektorer, bland annat för små och medelstora företag. Deltagarna kan bland annat vara

 • chefer, arbetsledare och arbetstagare,
 • fackföreningar och skyddsombud,
 • yrkesverksamma inom arbetsmiljö- och personalområdet,
 • yrkesorganisationer,
 • leverantörer av praktik och utbildning.

Du uppmuntras att

 • sprida kampanjmaterial,
 • organisera aktiviteter och evenemang,
 • använda verktygen för åldershantering,
 • delta i priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv,
 • delta i de europeiska arbetsmiljöveckorna 2016 och 2017,
 • bli officiell eller nationell kampanjpartner,
 • följa kampanjen på Facebook, Twitter, Linkedin och andra sociala medier.

Praktisk hjälp

Från och med den officiella lanseringen i april 2016 kommer många resurser att finnas på den särskilda kampanjwebbplatsen på www.healthy-workplaces.eu, bland annat

 • rapporter och fallstudier om att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft,
 • en praktisk e-vägledning om att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft,
 • PowerPoint-presentationer, foldrar, affischer och annat kampanjmaterial,
 • information om priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv,
 • grafisk information,
 • och animerade videofilmer.