Finansiering och budget

EU-Osha är ett EU-finansierat organ.

Varje år tilldelas EU-Osha medel genom EU:s budgetmyndighet, som består av Europaparlamentet (direktvalda parlamentsledamöter) och Europeiska unionens råd (företrädare för de 27 medlemsstaternas regeringar).

EU-Osha genomför också specifika projekt med särskilda medel som har öronmärkts av EU. Några exempel på detta är ett storskaligt pilotprojekt om äldre arbetstagares arbetsmiljö och ett annat projekt om arbetsmiljön i de europeiska grannskaps- och partnerskapsländerna.

Sund ekonomisk förvaltning

Genomförandet av EU-Oshas budget regleras genom dess budgetförordning, som säkerställer insyn och ansvarighet.

EU-Osha använder sig av ett verksamhetsbaserat förvaltnings- och budgeteringssystem som gör det möjligt att noggrant övervaka vad de olika verksamheterna kostar. På så vis kan det säkerställas att byrån använder sina resurser på bästa sätt.

Läs budgetförordningen som gäller för Europeiska arbetsmiljöbyråns budget (endast på engelska).

Finanserings- och budgetinformation per budgetår