Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022

”Friska arbetsplatser belastar rätt” är temat för EU-Oshas kampanj för ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022. Den syftar till att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär och sprida information om hur de kan förebyggas och hanteras. På nationell nivå samordnas kampanjen av EU-Oshas kontaktpunkter och stöds av officiella kampanj- och mediepartner samt av Enterprise Europe Network. Kampanjen har sex huvudmål:

  • Att skapa förståelse för vikten av att förebygga belastningsbesvär, genom att ta fram fakta och siffror om dessa besvär och om deras inverkan på människor, företag och samhället i stort.
  • Att främja riskbedömning och förebyggande hantering av belastningsbesvär genom att tillhandahålla verktyg, vägledning, audiovisuellt material och andra stödresurser.
  • Att visa att belastningsbesvär angår alla och kan hanteras på ett framgångsrikt sätt.
  • Att förbättra kunskapen om nya och framväxande risker på området belastningsbesvär.
  • Att belysa vikten av att stödja arbetstagare som har kroniska muskel- och skelettbesvär så att de kan återgå till arbetet och arbeta vidare på längre sikt, samt visa hur detta stöd kan ta sig uttryck.
  • Att uppmuntra till effektivt samarbete genom att föra samman olika intressenter och möjliggöra utbyte av information och god praxis.