Pressmeddelanden

10/08/2020

© EU-OSHA

Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Verktyget består av fyra grupper av indikatorer för flera olika ämnen som rör arbetsmiljö och bland annat omfattar arbetsmiljömyndigheter, nationella strategier, arbetsvillkor och arbetsmiljöstatistik. Du kan visa och jämföra uppgifter, skapa grafik och ladda ner rapporter om särskilda ämnen.

Du kan nu skapa detaljerade landsrapporter som innehåller uppgifter om alla indikatorer i korthet.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

En polis, en receptionist och en fotvårdsspecialist, var och en med ett kroniskt belastningsbesvär, diskuterar sina erfarenheter i en studie om det mest utbredda globala hälsoproblemet för arbetstagare.

De deltar i en rad fallstudier som undersöker hur det är att återvända till eller stanna kvar i arbetet med ett kroniskt belastningsbesvär, såsom smärta i ryggen, nacken, armarna eller benen. Rapporten som analyserar studierna betonar att uppskattade anställda med belastningsbesvär bör fortsätta ses som ”tillgångar, inte som problem”.

28/07/2020 - 01:15
I en ny rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) sammanfattas resultaten från ett större projekt som tar upp arbetsplatsexponering för biologiska agenser och därmed förknippade hälsoeffekter. Även om projektet genomfördes före covid-19-pandemin är dess fynd mycket relevanta med tanke på den aktuella globala situationen. Resultaten täcker berörda sektorer, utsatta grupper, risker under utveckling och övervakningssystem.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fysiskt krävande arbete – exempelvis hantering av patienter – ökar risken för belastningsbesvär, vilket gör detta till ett vanligt problem bland vårdpersonal, som ofta rapporterar om besvär i rygg, nacke, axlar, armar och händer. Hur bör vi då hantera belastningsbesvären inom vården?

Vårt diskussionsunderlag i ämnet ger en översikt över belastningsbesvären inom vården samtidigt som det kartlägger riskfaktorerna och diskuterar effektiva insatser för att förebygga, minska och hantera dessa besvär.

Pages

Pages