Pressmeddelanden

17/09/2019 - 01:30

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) tillkännager vilka organisationer som vinner pris eller får ett omnämnande i den 14:e tävlingen om priset för goda praktiska lösningar. De vinnande bidragen kommer från organisationer som på ett nyskapande och framgångsrikt sätt hanterar riskerna med farliga ämnen. Utmärkelserna är ett erkännande för organisationer som arbetar hängivet med arbetsmiljöfrågor och främjar praktiska lösningar som skyddar arbetstagare och ökar produktiviteten.

29/11/2018 - 01:45

I en ny rapport publicerar EU-Osha resultatet av ett omfattande tvåårigt projekt som tittar på effekterna av den digitaliserade arbetsmiljön i EU. Det slutliga resultatet av det här prognosprojektet lyfter fram utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik, den potentiella effekten av tekniken på arbetets karaktär och organisering samt utmaningar och möjligheter för arbetsmiljön.

22/10/2018 - 01:45

Varje år uppmärksammar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess partner Europeiska arbetsmiljöveckan med medvetandehöjande evenemang i och utanför EU. Årets tema är hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen och temat genomsyrar en rad aktiviteter under arbetsmiljöveckan den 22–26 oktober.

26/06/2018 - 01:30

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) avslöjar de officiella kampanjpartnerna och mediepartnerna som engagerar sig i 2018–2019 års alleuropeiska arbetsmiljökampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. Stödet från dessa partner är nyckeln till kampanjens framgång och i utbyte får kampanjpartnerna en rad olika fördelar och möjligheter.

19/06/2018 - 01:30

Den 19 juni står Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) värd för en högnivåkonferens i Bryssel för att diskutera hur man ska gå vidare med arbetet för att förbättra arbetsmiljön i EU:s småföretag. Evenemanget bygger på resultaten från ett av EU-Oshas projekt, i vilket man granskar arbetsmiljön i mikro- och småföretag, och sammanfaller med offentliggörandet av den slutliga analysrapporten av projektet.

Pages

Pages