Pressmeddelanden

12/11/2019 - 14:00
I dag välkomnar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) europeiska arbetsmiljöintressenter till Bilbao i Spanien, för att delta i 2019 års toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv. Efter ännu en framgångsrik tvåårig kampanj är detta toppmöte ett utmärkt tillfälle att reflektera över erfarenheter och utbyta bästa praktiska lösningar för att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen.
21/10/2019 - 01:30
Den 21–25 oktober når Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess nätverk av partner en viktig milstolpe i kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv. Europeiska arbetsmiljöveckan syftar till att öka medvetenheten om arbetsmiljö och främja aktivt riskförebyggande som bygger på delaktighet. Årets arbetsmiljövecka stödjer den aktuella kampanjen – Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt.
17/09/2019 - 01:30
Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) tillkännager vilka organisationer som vinner pris eller får ett omnämnande i den 14:e tävlingen om priset för goda praktiska lösningar. De vinnande bidragen kommer från organisationer som på ett nyskapande och framgångsrikt sätt hanterar riskerna med farliga ämnen. Utmärkelserna är ett erkännande för organisationer som arbetar hängivet med arbetsmiljöfrågor och främjar praktiska lösningar som skyddar arbetstagare och ökar produktiviteten.

Pages

Pages