Vi välkomnar ansökningar som svar på specifika jobb- eller praktikannonser, men godtar inte spontana ansökningar.

Vi bekräftar därför inte mottagande av eller besvarar spontana ansökningar eller förfrågningar om praktiktjänstgöring.