Wielojęzyczny tezaurus EU-OSHA zawiera terminologię w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, gdzie hasła zostały pogrupowane według hierarchii. Tezaurus zawiera synonimy i antonimy tych wyrazów oraz niektóre definicje.

Pobierz
InfoPobierz pełny tezaurus terminologii EU-OSHA w formacie Excel. Wybierz język z rubryki.

" 6 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ł

pylica płuc wynikająca z reakcji alergicznej wskutek wielokrotnego wdychania pyłów organicznych, zwykle określona zgodnie z narażeniem zawodowym

dobrze zdefiniowana procedura obliczeniowa, która przyjmuje wartość lub zbiór wartości jako element wejściowy i, po skończonej sekwencji etapów obliczeniowych, generuje wartość lub zbiór wartości jako element wyjściowy