Sprawozdania z seminariów

Zagrożenia w miejscu pracy mające wpływ na rozrodczość

Warsztaty pt. „Zagrożenia w miejscu pracy mające wpływ na rozrodczość: od wiedzy do działania” zostały zorganizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w dniach 15–16 stycznia 2014 r. w pomieszczeniach francuskiej Agencji ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) w Paryżu, przy współpracy tej ostatniej. Wzięło w nich udział ok. 60 uczestników z różnych państw członkowskich. Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występujące w miejscu pracy mają charakter wieloraki i nie wiążą się wyłącznie z chemikaliami, ale także z czynnikami fizycznymi, biologicznymi, ergonomicznymi itp. Choć problematyka zagrożeń dla rozrodczości w głównej mierze dotyczy kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży, to de facto ryzyko reprotoksyczne ma wpływ na zdrowie reprodukcyjne zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a nawet przyszłych pokoleń. Wiedza na ten temat jest jednak ograniczona, a świadomość problemu – niska. Celem warsztatów było zachęcenie do debaty na temat zagrożeń dla rozrodczości występujących w miejscu pracy oraz wsparcie konstruktywnego dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami, a także przedstawienie wstępnych wyników badań EU-OSHA.

Event Details

Lokalizacja: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Data rozpoczęcia: 
15/01/2014 - 13:30
Data zakończenia: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26