Szwecja: Ochrona pracowników przed potencjalnie niebezpiecznymi nanorurkami węglowymi w sektorze produkcyjnym

Keywords:
Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2018-2019
Nagrodzona organizacja 

Nanomateriały stają się coraz bardziej powszechne w miejscach pracy, ponieważ firmy coraz częściej wykorzystują ich dobroczynne właściwości. Nie jest pewne, w jaki sposób kontakt z tymi substancjami wpływa na zdrowie pracowników.

Szwedzka firma produkcyjna Atlas Copco Industrial Technique opracowała ostrożne podejście do kwestii kontroli narażenia pracowników na działanie nanorurek węglowych, wytwarzanych w toku procesów zachodzących w laboratorium badawczym, instalując okapy wyciągowe i urządzenia odsysające, aby zagwarantować, że pracownicy nie wdychają potencjalnie niebezpiecznego pyłu.

Zainteresowane strony na wszystkich szczeblach — kierownicy, przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i inżynierowie ds. badań — byli zaangażowani w opracowywanie i wdrażanie tych środków zapobiegawczych, a firma aktywnie przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat dobrych rozwiązań wśród swoich klientów i innych firm.

Pobierz in: en | is | sv |