Streszczenie - Zdrowie psychiczne w miejscu pracy po pandemii COVID-19

Keywords:

Pandemia COVID-19 wywarła silny wpływ na świat pracy. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki analizy europejskich badań dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy, obejmujących okresy przed pandemią, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

Istotne wnioski dotyczą różnego wpływu na poszczególne sektory, rodzaj pracy, podgrupy pracowników i płeć, cyfryzację oraz znaczenie organizacji proaktywnie wdrażających środki bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, przeciwdziałanie zagrożeniom psychospołecznym związanym z pracą musi być częścią środków służących ochronie pracowników zarówno obecnie, jak i przed przyszłymi zdarzeniami krytycznymi.

Pobierz in: en