Wyniki ankiety z 2018 r. przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron

EU-OSHA regularnie przeprowadza ankietę wśród zainteresowanych stron w celu uzyskania opinii na temat prowadzonej przez siebie działalności. Sprawdź kluczowe wyniki i ustalenia.

Możesz także pobrać niniejszą prezentację z platformy Slideshare

Pobierz in: de | en | es | fr | it |