Najważniejsze aspekty oceny ryzyka zawodowego

Keywords:

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego pomaga ograniczyć negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi i środowisko w związku z wykonywaną pracą. Przyczynia się również do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego prawidłowego funkcjonowania. Zgodnie z przepisami prawa każdy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o nim pracowników.

Pobierz in: bg | cs | el | en | et | hu | lt | lv | mt | pl | ro | sk | sl |