You are here

Publikacje
08/04/2013

Streszczenie – Zielone miejsca pracy a kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: Prognoza dotycząca nowych i pojawiających się zagrożeń związanych z nowymi technologiami do 2020 r.

Streszczenie – Zielone miejsca pracy a kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: Prognoza dotycząca nowych i pojawiających się zagrożeń związanych z nowymi technologiami do 2020 r.

Aby osiągnąć swoje cele z zakresu ochrony środowiska, UE musi dynamicznie rozwijać ekologiczną gospodarkę. Dlatego ważne jest, aby przewidywać nowe i pojawiające się zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny zielonych miejsc pracy, aby takie miejsca pracy były korzystne nie tylko dla środowiska, ale także dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Niniejsze streszczenie przedstawia prognozę, w ramach której zidentyfikowano możliwe przyszłe scenariusze BHP dla zielonych miejsc pracy w odniesieniu do rozwoju technologii ekologicznych w różnych warunkach gospodarczych i społecznych. Dostępne jest również pełne sprawozdanie, w którym szczegółowo opisano metodologię i wyniki.

Zamów wersję drukowanąEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | NO | PL | RO | SK | SL