Report - Badania Stres związany z pracą

Keywords:

Wyznaczenie zakresu problemów zdrowotnych związanych ze stresem w pracy nie jest zadaniem łatwym. Większość państw rutynowo gromadzi informacje na temat przechodzenia na emeryturę ze względu na zły stan zdrowia, nieobecności w pracy spowodowanych chorobą, obrażeniami lub kalectwem itp. Jednak, z uwagi np. na zmiany sposobu rejestrowania, dane takie są nieprecyzyjne i niewiarygodne, jeśli chodzi o określenie tendencji.

Pobierz in: de | en | es | fr | it | pl |