Psychosocial risks in the health and social care sector

Zagrożenia psychospołeczne w sektorze zdrowia i opieki społecznej

Keywords:

Jednym z głównych wyzwań dla sektora zdrowia i opieki społecznej jest starzenie się społeczeństwa w Europie, co prowadzi do wzrostu popytu i starzenia się siły roboczej. W niniejszym dokumencie dokonano przeglądu psychospołecznych czynników ryzyka wpływających na zdrowie i dobrostan pracowników tego sektora.

Omówiono w nim strategie zarządzania ryzykiem wdrażane przez organizacje opieki zdrowotnej i społecznej oraz przedstawiono skuteczne praktyki, takie jak interwencje partycypacyjne i inicjatywy mające na celu zwiększenie odporności pracowników. W niniejszym dokumencie podkreślono również, jak ważne jest uwzględnienie organizacyjnych źródeł tych zagrożeń.

Pobierz in: en