Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Usługi profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: perspektywa specjalistów

Keywords:

W niniejszym dokumencie przedstawiono perspektywę europejskich specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Koncentruje się on na toczącej się debacie na temat roli wewnętrznych i zewnętrznych usług profilaktyki we wspieraniu przestrzegania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Zawiera on również szczegółowy przegląd służb profilaktyki. Ponadto podkreśla potrzebę rozpoczęcia na szczeblu europejskim debaty na temat niezbędnych ulepszeń w celu zharmonizowania zawodu specjalisty ds. BHP i pracy służb profilaktyki.

Pobierz in: en