Związek między narażeniem na psychospołeczne czynniki ryzyka związane z pracą a chorobami układu krążenia

Keywords:

W niniejszym dokumencie do dyskusji zbadano związek między psychospołecznymi czynnikami ryzyka a zwiększonym ryzykiem chorób serca i udaru. Przeanalizowano w nim bezpośrednie skutki, jakie mechanizmy stresu mogą wywierać na układ sercowo-naczyniowy oraz wpływ stresu związanego z pracą na niezdrowy styl życia, który może z kolei wpływać na zdrowie układu krążenia. Uwzględniono również wpływ korzystnego psychospołecznego środowiska pracy jako czynnika ochronnego przed chorobami układu krążenia.

Proponuje się wieloskładnikowe, całościowe podejście do profilaktyki.

Pobierz in: en