Irlandia: Eliminacja ryzyka związanego z pyłem respirabilnej krzemionki krystalicznej w sektorze budowlanym

Keywords:
Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2018–2019
Uznana organizacja 

Respirabilna krzemionka krystaliczna (RCS) jest substancją rakotwórczą, która stanowi bardzo powszechne zagrożenie na placach budowy.

Dzięki zaangażowaniu kierownictwa wyższego szczebla, spółka BAM Ireland zidentyfikowała zagrożenia, jakie stwarza ta niebezpieczna substancja dla pracowników zatrudnionych w jej zakładach oraz sposoby ich minimalizowania. Wiele zagrożeń zostało wyeliminowanych na etapie projektu – poprzez zastąpienie materiałów zawierających krzemionkę i działalności związanej z wytwarzaniem krzemionki bezpieczniejszymi zamiennikami – a procedury dotyczące utrzymania porządku i wyposażenia ochrony osobistej zostały udoskonalone, zaś zgodność z przepisami była regularnie monitorowana.

Na etapie zaopatrzenia spółka postanowiła poinformować podwykonawców, że odciąg pyłu respirabilnej krzemionki krystalicznej musi być realizowany u źródła i nawiązała współpracę ze znanym producentem profesjonalnych narzędzi, aby umożliwić podwykonawcom zakup narzędzi tego typu.

Wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości przyczyniły się do tego, że wszyscy pracownicy byli świadomi zagrożeń i korzyści płynących z przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa, tworzenia lepszego środowiska pracy i propagowania działań zapobiegawczych.

 

Pobierz in: en | is |