„Zdrowi pracownicy, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa – praktyczny poradnik dobrostanu w pracy”

Keywords:

W poradniku tym przedstawiono praktyczne podejście do zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i chorobom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą oraz zarządzania nimi. Pracownicy europejscy zgłaszają te dwa problemy jako główne przyczyny złego stanu zdrowia związanego z pracą. Prowadzą one do utraty wielu dni roboczych oraz są przyczyną nie tylko cierpienia osobistego, lecz także znaczących kosztów finansowych.

W poradniku zaproponowano dostosowaną do potrzeb mikro- i małych przedsiębiorstw prostą pięciostopniową procedurę poprawy środowiska pracy w celu rozwiązania tych problemów. Chociaż jest on przeznaczony przede wszystkim dla właścicieli i kadry zarządzającej, może również zainteresować pracowników i ich przedstawicieli, a także praktyków z zakresu BHP.

Poradnik udziela prostych wyjaśnień i zawiera opis szeregu ćwiczeń, które można wykorzystać do stworzenia konstruktywnych i trwałych ulepszeń, z korzyścią dla pracowników i przedsiębiorstw.

Pobierz in: bg | de | el | en | et | fi | fr | is | nl | pl | sk | sl | sv |