Factsheet 40 - Czynniki uczulające skórę
18/06/2003 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Factsheet 40 - Czynniki uczulające skórę

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne, Nanomateriały

Według szacunków choroby zawodowe skóry kosztują Unię Europejską 600 milionów Euro rocznie, a ich wynikiem jest strata około 3 milionów dni roboczych. Choroby te dotykają praktycznie wszystkich sektorów przemysłu i biznesu, i zmuszają wielu pracowników do zmiany pracy. Na potrzeby Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2003 Agencja przygotowuje serię publikacji Facts, służących rozpowszechnianiu informacji o wpływie środków biologicznych i chemicznych na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Niniejsza publikacja Facts omawia zagadnienia związane z wpływem substancji uczulających na skórę oraz przedstawia odpowiednie środki prewencyjne, chroniące przed tymi substancjami.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat