Factsheet 40 - Czynniki uczulające skórę

Keywords:

Według szacunków choroby zawodowe skóry kosztują Unię Europejską 600 milionów Euro rocznie, a ich wynikiem jest strata około 3 milionów dni roboczych. Choroby te dotykają praktycznie wszystkich sektorów przemysłu i biznesu, i zmuszają wielu pracowników do zmiany pracy. Na potrzeby Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2003 Agencja przygotowuje serię publikacji Facts, służących rozpowszechnianiu informacji o wpływie środków biologicznych i chemicznych na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Niniejsza publikacja Facts omawia zagadnienia związane z wpływem substancji uczulających na skórę oraz przedstawia odpowiednie środki prewencyjne, chroniące przed tymi substancjami.

Pobierzin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |