Podsumowanie: sprawozdanie z analizy dobrych praktyk w miejscu pracy i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wsparcia

Keywords:

Publikacja jest streszczeniem sprawozdania z badań dotyczących praktyk wdrożonych w miejscu pracy przez 36 przedsiębiorstw – różnej wielkości i z różnych sektorów – w związku z wyzwaniami wynikającymi ze starzenia się siły roboczej. W analizie dokonano przeglądu metod stosowanych w celu dłuższego zatrzymania starszych pracowników w miejscu pracy bądź poprawy stanu zdrowia i dobrostanu wszystkich pracowników niezależnie od wieku. Omówiono mechanizmy motywacji i czynników kształtujących politykę i praktyki, a także czynniki sukcesu ich wdrożenia i związane z nim wyzwania. W oparciu o analizy przykładów wykazano również, że małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa napotykają szczególne trudności we wdrażaniu takich praktyk. W sprawozdaniu przedstawiono propozycje dotyczące rodzaju wsparcia, które pomogłoby przedsiębiorcom, a także zalecenia dotyczące przyszłych działań.

Pobierz in: en