Edukacja – dane z europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Keywords:

Z europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń oraz przeglądu literatury dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy (BHP) w europejskim sektorze edukacji wynika, że główne zagrożenia dla BHP w tym sektorze mają charakter psychospołeczny lub są związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Dla tego sektora korzystna może być bardziej wyrazista reakcja w zakresie zarządzania BHP i wyższy poziom świadomości ryzyka, jak również zaangażowanie pracowników, szkolenie pracowników i wyznaczenie przedstawicieli ds. BHP.

W raporcie przedstawiono również szereg sektorowych wskazówek politycznych dla państw członkowskich i odpowiednich podmiotów zainteresowanych.

Pobierz in: en