W broszurze e-fakty 69: Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń: Zagrożenia BHP związane z małoskalowymi instalacjami solarnymi
31/05/2013 Rodzaj: E-fakty 14 strony

W broszurze e-fakty 69: Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń: Zagrożenia BHP związane z małoskalowymi instalacjami solarnymi

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne, Nanomateriały

Choć małoskalowe instalacje solarne oraz instalacje solarne domowego użytku są powszechnie stosowane, powiązane z nimi kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie były dotąd przedmiotem szczególnego zainteresowania. W prace nad tego rodzaju systemami podczas całego cyklu ich życia zaangażowanych jest wiele grup pracowników w różnego rodzaju miejscach pracy i sektorach. Niniejsza lista kontrolna uzupełnia broszurę e-fakty na ten sam temat, a jej celem jest pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na jakie mogą być narażeni pracownicy w związku z małoskalowymi systemami solarnymi i systemami solarnymi domowego użytku podczas całego cyklu ich życia, począwszy od wyprodukowania, instalacji i konserwacji aż po wycofanie z eksploatacji i recykling. Lista zawiera również przykłady środków zaradczych dotyczących poszczególnych zagrożeń.

Download in:EL | EN | FR | HU | IT | LT | PL | PT

Więcej publikacji na ten temat