Czynniki biologiczne i zapobieganie chorobom związanym z pracą: przegląd dla pracowników bez odpowiednich umiejętności

Keywords:

Niniejsza prezentacja jest podsumowaniem dużego projektu zleconego w celu ograniczania narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy i związane z nimi skutki dla zdrowia.

Badanie obejmowało przegląd literatury naukowej, rozmowy z pracownikami z odpowiednimi umiejętnościami, sesje grup dyskusyjnych i warsztaty z udziałem zainteresowanych stron.

Pobierz in: el | en | fr | lt | nl | pl | ro |