Personel wyższego szczebla

p.o. dyrektora wykonawczego

William COCKBURN

William Cockburn został wyznaczony na p.o. dyrektora wykonawczego do czasu objęcia obowiązków przez dyrektora wykonawczego.

William Cockburn rozpoczął pracę w EU-OSHA w 1998 r., kiedy to koncentrował swoje działania na takich obszarach, jak koordynacja badań i pojawiające się zagrożenia, a także był odpowiedzialny za pierwsze Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER).

William Cockburn ma dyplom licencjacki z prawa oraz tytuł magistra z ergonomii (Uniwersytet w Loughborough). Przed rozpoczęciem pracy w EU-OSHA prowadził na uniwersytecie badania dotyczące kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a w sektorze prywatnym pracował jako konsultant ds. ergonomii i kierownik badań w projektach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Andrew SMITH

Andrew Smith dołączył do EU-OSHA w 2000 r. Jako dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji odpowiada za rozwój i realizację ogólnoeuropejskich strategii komunikacji, w tym wielostronnych kampanii informacyjnych i łączności elektronicznej.

Andrew Smith, który z wykształcenia jest specjalistą w zakresie nauk społecznych (Uniwersytet w Bristolu), ma ponad 25-letnie doświadczenie w komunikacji. Przed objęciem obecnego stanowiska przez pięć lat był kierownikiem ds. informacji i komunikacji w Europejskiej Fundacji Naukowej, natomiast w latach 1989–1995 pełnił funkcję kierownika ds. komunikacji w brytyjskiej Radzie ds. Badań Gospodarczych i Społecznych.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

p.o. kierownika Działu ds. Profilaktyki i Badań

Małgorzata Milczarek

Małgorzata Milczarek dołączyła do zespołu EU-OSHA w 2006 r. jako kierownik ds. projektu. Pracowała w Dziale ds. Profilaktyki i Badań, koncentrując się na projektach dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy, stresu związanego z pracą i innych zagrożeń psychospołecznych, takich jak przemoc i molestowanie. Była odpowiedzialna za sztandarowy projekt dotyczący BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach.

Posiada tytuł magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i doktora w zakresie psychologii pracy Uniwersytetu Śląskiego. Zanim podjęła pracę w EU-OSHA, była zatrudniona na stanowisku pracownika naukowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Kierownik Centrum Zasobów i Usług

Nadège Perrine

Nadège Perrine

Nadège joined EU-OSHA in 2021 as HR Manager, leading the HR Section.

Before joining EU-OSHA, Nadège worked for 25 years for the European Training Foundation (ETF), based in Turin (Italy), holding different positions, always in the Resources Department, where she became HR Coordinator and then Head of HR Unit for the last 10 years of her career there.

Deklaracja interesów – CV