Personel wyższego szczebla

Dyrektor wykonawczy

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar rozpoczął pracę w EU-OSHA w 1998 r. Koncentrował wówczas swoje działania na takich obszarach, jak koordynacja badań i pojawiające się zagrożenia, a także był odpowiedzialny za pierwsze Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). W latach 2012–2021 był szefem Działu Środków Zapobiegawczych i Badań EU-OSHA, w którym opracowuje się dla Agencji materiały dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Od 2021 r. do formalnego powołania na stanowisko dyrektora wykonawczego w 2023 r. pełnił funkcję tymczasowego dyrektora wykonawczego.

William ma dyplom licencjacki z prawa oraz tytuł magistra z ergonomii. Przed rozpoczęciem pracy w EU-OSHA prowadził badania akademickie dotyczące kultury bezpieczeństwa w organizacji, a w sektorze prywatnym pracował jako konsultant ds. ergonomii i kierownik badań w projektach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Andrew SMITH

Andrew Smith dołączył do EU-OSHA w 2000 r. Jako dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji odpowiada za rozwój i realizację ogólnoeuropejskich strategii komunikacji, w tym wielostronnych kampanii informacyjnych i łączności elektronicznej.

Andrew Smith, który z wykształcenia jest specjalistą w zakresie nauk społecznych (Uniwersytet w Bristolu), ma ponad 25-letnie doświadczenie w komunikacji. Przed objęciem obecnego stanowiska przez pięć lat był kierownikiem ds. informacji i komunikacji w Europejskiej Fundacji Naukowej, natomiast w latach 1989–1995 pełnił funkcję kierownika ds. komunikacji w brytyjskiej Radzie ds. Badań Gospodarczych i Społecznych.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

p.o. kierownika Działu ds. Profilaktyki i Badań

Małgorzata Milczarek

Małgorzata Milczarek dołączyła do zespołu EU-OSHA w 2006 r. jako kierownik ds. projektu. Pracowała w Dziale ds. Profilaktyki i Badań, koncentrując się na projektach dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy, stresu związanego z pracą i innych zagrożeń psychospołecznych, takich jak przemoc i molestowanie. Była odpowiedzialna za sztandarowy projekt dotyczący BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach.

Posiada tytuł magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i doktora w zakresie psychologii pracy Uniwersytetu Śląskiego. Zanim podjęła pracę w EU-OSHA, była zatrudniona na stanowisku pracownika naukowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Kierownik Centrum Zasobów i Usług

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo dołączyła do EU-OSHA we wrześniu 2023 r. Jako kierowniczka Działu Zasobów i Usług kieruje zespołem, który zajmuje się zasobami ludzkimi, finansami, zamówieniami publicznymi, dokumentacją, kontrolą wewnętrzną i zarządzaniem obiektami.

Przed dołączeniem do EU-OSHA Donianzu przez ponad 16 lat pracowała w Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) w Vigo, najpierw jako kierowniczka Sektora Finansów i Zamówień Publicznych, a następnie jako zastępczyni kierownika Działu Zasobów i ICT.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV