You are here

Personel wyższego szczebla

Dyrektor Wykonawczy

Dr Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 302 (asystent)

Zdjęcie dr Christy Sedlatschek

Dr Christa Sedlatschek została mianowana dyrektorem wykonawczym EU-OSHA w 2011 r. Pełni rolę przedstawiciela prawnego i odpowiada za zarządzanie i bieżącą działalność EU-OSHA, w tym za wszystkie sprawy finansowe, administracyjne i kadrowe. Kadencja na tym stanowisku trwa pięć lat i może być jednokrotnie odnowiona, a dyrektor odpowiada przed Radą Zarządzającą.

Dr Christa Sedlatschek jest doktorem nauk medycznych (Uniwersytet Wiedeński) i specjalistką w dziedzinie BHP. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w austriackiej inspekcji pracy, a w 1993 r. przeniosła się do Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, przejmując funkcję zastępcy dyrektora w dziale medycyny pracy.

W 1998 r. została zatrudniona w EU-OSHA, gdzie, obejmując stanowisko dyrektora dawnej Jednostki ds. Środowiska Pracy, skoncentrowała swoje działania na rozwoju i rozpowszechnianiu informacji o dobrych praktykach. W tym okresie zyskała dogłębną wiedzę na temat UE oraz systemów bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych państwach członkowskich.

W 2003 r. rozpoczęła pracę w niemieckim Federalnym Instytucie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA), gdzie w 2004 r. została dyrektorem krajowej „Inicjatywy na rzecz nowej jakości pracy – INQA”. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych w następstwie szczytu w Lizbonie w 2000 r., a jej celem jest wniesienie wkładu w tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy w Europie.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (asystent)

Andrew Smith dołączył do EU-OSHA w 2000 r. Jako dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji odpowiada za rozwój i realizację ogólnoeuropejskich strategii komunikacji, w tym wielostronnych kampanii informacyjnych i łączności elektronicznej.

Andrew Smith, który z wykształcenia jest specjalistą w zakresie nauk społecznych (Uniwersytet w Bristolu), ma ponad 25-letnie doświadczenie w komunikacji. Przed objęciem obecnego stanowiska przez pięć lat był kierownikiem ds. informacji i komunikacji w Europejskiej Fundacji Naukowej, natomiast w latach 1989–1995 pełnił funkcję kierownika ds. komunikacji w brytyjskiej Radzie ds. Badań Gospodarczych i Społecznych.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Dyrektor Jednostki ds. Profilaktyki i Badań

William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 372 (asystent)

Od 2012 r. William Cockburn kieruje Jednostką EU-OSHA ds. Profilaktyki i Badań, która odpowiada za opracowywanie treści dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmuje Europejskie Obserwatorium Ryzyka.

William Cockburn rozpoczął pracę w EU-OSHA w 1998 r., kiedy to koncentrował swoje działania na takich obszarach, jak koordynacja badań i pojawiające się zagrożenia, a także był odpowiedzialny za pierwsze Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER).

William Cockburn ma dyplom licencjacki z prawa oraz tytuł magistra z ergonomii (Uniwersytet w Loughborough). Przed rozpoczęciem pracy w EU-OSHA prowadził na uniwersytecie badania dotyczące kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a w sektorze prywatnym pracował jako konsultant ds. ergonomii i kierownik badań w projektach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Kierownik Centrum Zasobów i Usług

 Post vacant.