Personel wyższego szczebla

p.o. dyrektora wykonawczego

William COCKBURN

William Cockburn został wyznaczony na p.o. dyrektora wykonawczego do czasu objęcia obowiązków przez dyrektora wykonawczego.

William Cockburn rozpoczął pracę w EU-OSHA w 1998 r., kiedy to koncentrował swoje działania na takich obszarach, jak koordynacja badań i pojawiające się zagrożenia, a także był odpowiedzialny za pierwsze Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER).

William Cockburn ma dyplom licencjacki z prawa oraz tytuł magistra z ergonomii (Uniwersytet w Loughborough). Przed rozpoczęciem pracy w EU-OSHA prowadził na uniwersytecie badania dotyczące kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a w sektorze prywatnym pracował jako konsultant ds. ergonomii i kierownik badań w projektach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Andrew SMITH

Andrew Smith dołączył do EU-OSHA w 2000 r. Jako dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji odpowiada za rozwój i realizację ogólnoeuropejskich strategii komunikacji, w tym wielostronnych kampanii informacyjnych i łączności elektronicznej.

Andrew Smith, który z wykształcenia jest specjalistą w zakresie nauk społecznych (Uniwersytet w Bristolu), ma ponad 25-letnie doświadczenie w komunikacji. Przed objęciem obecnego stanowiska przez pięć lat był kierownikiem ds. informacji i komunikacji w Europejskiej Fundacji Naukowej, natomiast w latach 1989–1995 pełnił funkcję kierownika ds. komunikacji w brytyjskiej Radzie ds. Badań Gospodarczych i Społecznych.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

p.o. kierownika Działu ds. Profilaktyki i Badań

Małgorzata Milczarek

Małgorzata Milczarek dołączyła do zespołu EU-OSHA w 2006 r. jako kierownik ds. projektu. Pracowała w Dziale ds. Profilaktyki i Badań, koncentrując się na projektach dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy, stresu związanego z pracą i innych zagrożeń psychospołecznych, takich jak przemoc i molestowanie. Była odpowiedzialna za sztandarowy projekt dotyczący BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach.

Posiada tytuł magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i doktora w zakresie psychologii pracy Uniwersytetu Śląskiego. Zanim podjęła pracę w EU-OSHA, była zatrudniona na stanowisku pracownika naukowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Kierownik Centrum Zasobów i Usług

 Pan Andrea Baldan

Andrea Baldan dołączył do EU-OSHA w 2018 r. jako dyrektor Centrum Zasobów i Usług kierujący zespołem świadczącym podstawowe usługi w zakresie wsparcia dla Agencji obejmujące zasoby ludzkie, finanse, udzielanie zamówień publicznych, budżetowanie oraz rachunkowość i zarządzanie dokumentami.

Przed dołączeniem do Agencji, Andrea pracował przez 10 lat w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (Zjednoczone Królestwo), gdzie nadzorował pracę systemów oraz działania w zakresie udzielania zamówień publicznych i współpracy technicznej, zarządzał wielofunkcyjnymi inicjatywami w zakresie skuteczności, opracowywał i wdrażał wewnętrzne projekty dotyczące zarządzania. Karierę w zakresie międzynarodowego rozwoju rozpoczął, pracując nad projektami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy technicznej w państwach rozwijających się; był długoterminowym rezydentem-ekspertem w Południowej Afryce, gdzie zarządzał funduszami i projektami w zakresie rozwoju gospodarczego.

Jako certyfikowany praktyk w zakresie zarządzania zmianami, Andrea posiada certyfikat PRINCE2 (Foundation), tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie Walijskim (Zjednoczone Królestwo) oraz dyplom magistra administracji i zarządzania firmami Uniwersytetu LIUC (Włochy).

Deklaracja interesów – CV