Fjernarbeid under covid-19-pandemien: risiko- og forebyggingsstrategier

Keywords:

Denne korte rapporten beskriver de viktigste driverne for fjernarbeid og tilhørende arbeidsmiljørisikoer, fordeler og utfordringer som oppstår for arbeidstakere og organisasjoner under pandemien. Den fremhever viktigheten av risikovurderinger av arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen for å beskytte den fysiske helsen til arbeidstakere med hjemmekontor og mulige psykososiale risikofaktorer. Den drøfter også gjeldende europeiske forskrifter for fjernarbeid, inkludert retten til å koble fra.

Rapporten inneholder også eksempler på god HMS-praksis som er implementert av selskaper i Europa for å støtte arbeidstakere med hjemmekontor under pandemien.

Last ned in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet