Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Regulering av fjernarbeid i EU etter covid-19-pandemien

Keywords:

Covid-19-pandemien har tvunget mange selskaper til å innføre fjernarbeid. Tiltak for å beskytte arbeidstakernes helse og velvære er nå under gransking, gitt at fjernarbeid for mange ser ut til å fortsette også etter pandemien.

Denne rapporten undersøker hvordan fjernarbeid ble regulert på EU-nivå og nasjonalt nivå før covid-19, og utforsker lovgivning, ansettelses- og arbeidsforhold, arbeidsmiljøspørsmål og balanse mellom arbeid og privatliv. Rollen til kollektive forhandlinger og sosial dialog diskuteres også.

Rapporten avsluttes med å undersøke endringer i lovgivning og initiativer som er vedtatt som et resultat av pandemien, med formål å gi grunnlag for effektive strategier for å regulere fjernarbeid i EU etter covid-19-pandemien.

Last ned in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |