Sverige: Beskyttelse av ansatte i produksjonssektoren mot potensielt farlige karbonnanorør

Keywords:
Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2018–2019
Tildelt organisasjon 

Nanomaterialer blir stadig vanligere på arbeidsplasser, etter hvert som selskaper i økende grad utnytter deres mange positive egenskaper. Det er uklart hvordan eksponering for disse stoffene påvirker arbeidstakeres helse.

Det svenske produksjonsselskapet Atlas Copco Industrial Technique har brukt en føre var-tilnærming til håndteringen av de ansattes eksponering for karbonnanorør, som genereres av arbeidsprosesser i selskapets testlaboratorium, ved å montere røykhetter og avtrekksanordninger for å sikre at arbeiderne ikke puster inn potensielt farlig støv.

Interessenter på alle nivåer – ledere, verneombud og testingeniører – var involvert i utviklingen og implementeringen av disse forebyggende tiltakene, og selskapet driver en aktiv bevisstgjøring om denne gode praksisen blant sine kunder og andre selskaper.

Last ned in: en | is | sv |